wet Breyne

  • Opmaak van verkoopovereenkomsten
  • Opzetten van een verkoopsstructuur en opvolging
  • Bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen van private kavels