Coördinatie van het reglement van mede-eigendom
conform de wet van 2 juni 2010
  • Aanpassen van het reglement van mede-eigendom aan de wet van 2 juni 2010;
  • Splitsingen in deelverenigingen- opmaak van charter en akten per deelvereniging;
  • Samenvoegingen;
  • Herberekening van onverdeelde aandelen met attest.