Statuten van het gebouw (basisakten) à la carte

 • Redactie van de statuten (in de beide landstalen Nederlands en Frans),
  aangepaste verkoopovereenkomsten en algemene verkoopvoorwaarden,
  met een bijzondere aandacht voor:
  • een zeer duidelijke beschrijving van de private en gemeenschappelijke kavels;
  • een ondubbelzinnig en praktisch beheer;
  • een correcte verhouding promotor en toekomstige mede-eigenaar.
 • Interpretatie en analyse van bestaande statuten van het gebouw
 • Geschillenregelingen